T.C.
DENİZLİ
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2016/475 ESAS

Davacı, ZİNET KONFEKSİYON TEKSTİL SAN TİC AŞ ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı, ZİNET KONFEKSİYON TEKSTİL SAN TİC AŞ ŞİRKETİ tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen SMMM İbrahim Erkan Akkan’ın atandığı,
İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 608/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.