T.C. İSTANBUL ASLİYE 10. TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO: 2016/449

zerenDavacı ZEREN PRODÜKSİYON GÜZELLİK MERKEZİ TEKS SAN D!Ş TİC LTD ŞTİ vekili tarafından Mahkememizin (Kapatılan İstanbul 33. Asi iye Ticaret Mahkemesi) 2013/18 Esas sayılı dava dosyasından açılan açılan İflasın Ertelenmesi davasından davacı şirketin iflasının ertelenmesine karar verildiği ve erteleme süresinin dolmasından dolayı iflasın ertelenmesinin I yıl süre ile uzatılmasını talep etmiş olup. mahkememizin 2015/363 esas sayılı dosyası ile I yıl süre ile uzatılmasına karar verilerek yargılamaya devam edilmiş, davacı vekilinin 25/04/2016 harçlandırma tarihli dava dilekçesi ile müekkili şirketin iflasının yine I yıl süre ile ertelenmesini talep etmiş olup, mahkememezie tevzi edilen dava dilekçesi mahkememizin 2016/449 esas sırasına kaydı yapılmış olup;
Davacı ZEREN PRODÜKSİYON GÜZELLİK MERKEZİ TEKS SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 597101 sicil numarasında kayıtlı olup, Zincirlikyu Kore Şehitleri Cad No:37 Şişli/ İstanbul) iflasın ertelenmesinin 1 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin dava açılmış olduğundan; bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin İlanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize başvurarak müdahale talebinde bulunabilecekleri ve itiraz edebilecekleri, bu süre içerisinde müdahale ve itiraz talebinde bulunmayanların müdahalelerinin ve itirazlarının kabul edilmeyeceği hususunun ilanına karar verilmiştir (İİK.nun 166 ve 158. mad.)
Ayrıca açılan davanın yargılamasının 13.07.2015 günü saat 14:10’da icra edileceği taraf ve İlgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunup karar verileceği, tüm delillerinin duruşma sonuna kadar verilmesi gerektiği; Keyfiyet İİK’nun 166/2 maddesi gereğince ilan olunur.02.05.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.