T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/872 Esas

Davacı YUSUFOĞULLARI METAL YÜZEY KORUMA MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Gebze Ticaret Sicil Müd.No: 12354) – MUSA KIZILDAĞ (T.C.************) ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan İİK 285 ile 308/h) davası nedeniyle;

Davacı YUSUFOĞULLARI METAL YÜZEY KORUMA MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Gebze Ticaret Sicil Müd.No: 12354) – MUSA KIZILDAĞ (T.C.***************************) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 31/10/2018 tarihli ara karar ile davacılar hakkında 31/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ******************************, **************, ********************atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 17/01/2019 günü saat 14:15’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.