T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2019/25 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 402656 numaralı sırasında kayıtlı YUSE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 30/01/2019 tarihi saat 15:56’dan geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordatokomiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda Hukukçu ÜMİT ERKAN DURNA (TCKN: 1***************2), İnşaat Mühendisi RECEP CAN (TCKN: 1***********4), Bağımsız Denetçi RAGIP MÜMTAZ KUTOĞLU (TCKN: 1*******2) görev yapmaktadır.
YUSE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
YUSE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1. maddesi uyarınca İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.