T.C. 
SUSURLUK 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Dosya No: 2018/430 Esas
Talep eden Susurluk Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 000919 sicil numarasına kayıtlı Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 09.10.2018 havale tarihli konkordato talepli dilekçesinde, İİK. m. 286’da yer alan tüm belgelerin tam ve eksiksiz olduğu görülmekle, Mahkememizin 10.10.2018 tarihli kararı ile anılan şirket hakkında 10.10.2018 tarihinden başlamak üzere 3 (ÜÇ) AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiştir.
Konkordato talep eden şirkete GEÇİCİ KOMİSER olarak, konkordato konusunda uzman, *************, *************, ****************’ in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Alacaklıların ilân itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçe ve dayanakları ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.