T.C. İSTANBUL 15, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/81

KARAR NO: 2016/171

YÖN YAPI MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No:1304 Arnavutköy İstanbul)

Davacı YÖN YAPI MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili Av. Soner Büyükdikmen tarafından Mahkememizde açılan İflasın Ertelenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 10/03/2016 tarihli, 2015/81 Esas, 2016/171 K. Sayılı kararın hüküm kısmında ;

1-Davanın KABULÜ ile, Davacı Yön Yapı Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 10/03/2016 tarihinden itibaren 6 ay süre ile İFLASININ ERTELENMESİNE,

Mahkememizin 26/01/2015 tarihli tedbir kararlarının devamına, Kayyım Şükrü Savaş’ın görevinin devamı ile, görevinin davacı şirket yönetim kurulunun kararlarını onaylaması ile sınırlı olmasına,
3 ayda bir davacı şirketin faaliyetleri ve davacının durumu hakkında mahkememize rapor sunmasına,

Kararın İ.İ.K.nun 166.maddesi 2.fıkrasındaki usul ilanına

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğine maktu olarak hesaplanan 29,20 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 27,70 TL haırcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL harcın davacıdan
tahsili ile Hazineye gelir kaydına.

3- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına.

Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla;

Keyfiyet İİK.nun 166/2.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.08/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.