T.C.

İSTANBUL
ANADOLU 6. ASLİ YE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/820 Esas

İLAN

Davacı vekili taratından.müvekkili şirketin İFLASININ ERTELENMESİ TALEPLİ OLARAK açılan davanın tensip kararı uyarınca.
Davacı YOLBULAN METAL SAN. YE TİC. A.Ş’ne mahkememizin 12/07/2016 tarihli kararı ile: Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı IOPA1. (TC. 17203117800) ile Doç.Dr.Serdar KALE (T.C.xxxxxxxxxxx) ‘ın denetim kayyımı olarak tayin edilmelerine, davacı şirketin organlarının alacakları kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlara birlikte hareket etme yetki verilmesine, iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/son maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 317/2 maddesine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 19/10/2016 günü saat 16:10’dc sapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerini de derhal ibrazı gerektiği , İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur 09/08/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.