T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/707 Esas
T.C Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Borçlusu Yol Fen İnş. Asfalt Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. (Adresi: Gap Mh. .Turgut Özal Bulv. Bozo Golden Plaza No:26/220 Merkez /BATMAN ) hakkında, 2018/707 Esas sayılı kararı ile 05/10/2018 tarihinden başlamak üzere, 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiserleri olarak mali müşavir Zerrin DELEN ve hukukçu Mehmet DEMİR atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 25/12/2018 tarihli ara kararının 2 nolu ara kararı gereğince 16/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir.
İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühletin uzatılması kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ve delilleri ile birlikte itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren bir hâl bulunmadığını ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ayrıca duruşmanın 06/02/2019 günü saat 10:55’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.