T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2018/1288 Esas

Davacı YNS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizde açılan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;Mimar Sinan Otopark Arkası Sok. No:18 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 404154 sicil numarasında ve Üsküdar Vergi Dairesi’nde 9810644792 VKN ile kayıtlı YNS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ;
Tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak **********, ********* ve ***********************atanmıştır. Duruşmanın 06/02/2019 günü saat:14:25’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.