T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1262 Esas 

Davacı , YKB İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 957994/0 sicil nosunda kayıtlı davacı YKB İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 01/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak *************, *************** ve **************** atanmıştır. Duruşmanın 30/01/2019 günü saat 14:45’te yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.