T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/495
Davacı YILDIZLAR DAMPER SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13514 sırasında kayıtlı YILDIZLAR DAMPER SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın muamele merkezi adresi Kutlugün mah. Buluga Karakaş Küme Evleri, Yıldızlar Damper Sanayi No:25 Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13514 sırasında kayıtlıYILDIZLAR DAMPER SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 14/09/2018 tarihinden başlamak üzere3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 11/09/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/495 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 06/12/2018 günü saat 10.15’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ……………………………………………………….. geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 18/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.