T.C. DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/686 Esas

Yıldırım Beyazıt Mah. Şht. Yzb. A. Oğuz Bulv. Dış Kapı No:72 Kat:7 Payas/Hatay adresinde faaliyet gösteren YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş. hakkında, mahkememizin 2018/686 esas ve 07/01/2019 tarihli ara kararı ile 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş olup, alacaklıların kesin mühlet kararına ilişkin, iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 287. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.