T.C.
KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/647 Esas

Talep eden Yıldırım Mutlubaş vekili tarafından açılan konkordato talebi nedeniyle,
Mahkememizin 13/02/2019 tarihli ara kararı gereğince; konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu talep eden “YILDIRIM MUTLUBAŞ” hakkında 19/02/2019 tarihinden itibaren 1 yıllık KESİN MÜHLET KARARI verilmiş olup,
7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.