T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1213
Davacı YILDIRAY TEZ (TCN:53****82)(TEZGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Davacı 53*******82 TC Kimlik numaralı YILDIRAY TEZ (Cihannüma Mah.Yıldız Cad.No:61/2 Beşiktaş/İSTANBUL) hakkında konkordato davası açıldığından 09/01/2019 tarihi saat 16:45’den itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmiştir. itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.