T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2018/1051 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davasının 13/02/2019 tarihli duruşmasında; İçerenköy Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No: 108/2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 139555-0 sicil numarasında ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesi’nde 9500045376 VKN ile kayıtlı davacı YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin kesin mühlet talebinin kabulüne, İİK’nun 289/3 maddesi uyarınca davacı şirkete 1 yıllık kesin süre verilmesine, Komiser heyetinden Dr.Taylan Özgür Kiraz’ın çıkartılmasına, yerine İcra İflas Hukukçusu Melis Taşpolat Tuğsavul’un atanmasına ve diğer komiser Yasin Doğan ile birlikte komiser heyetinin oluşturulmasına karar verilmiş olup, İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.