İLAN
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2018/1051 Esas Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;İçerenköy Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No: 108/2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 139555-0 sicil numarasında ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesi’nde 9500045376 VKN ile kayıtlı YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 17/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ******************** atanmıştır. Duruşmanın 12/12/2018 günü saat:15.10’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.17/09/2018

Konkordato Başvuru Şartları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.