T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/356 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30617 numaralı sırasında kayıtlı YERTAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE MADEN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 04/10/2018 tarihli ara kararı ile İİK 289/2. maddesi gereğince talep eden borçlu şirkete 1 yıllık kesin süre verilmesine hükmedilmiştir.
İİK 289/3. maddesi gereğince komiserler kurulu, **************,******************* ve ****************** tarafından oluşturulmuştur.
Komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Kesin mühlet kararı İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına karar verilmiştir.
İİK 289/3 ve Konkordato Komiserlerinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 11/2. maddesi gereğince;
Alacaklılar Kurulu’nun;
Rehinli alacaklılar bakımından; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den, 
Rehinli olmayan adi alacaklılar bakımından; Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.’den,
Tedarikçi alacaklılar bakımından; Konya Hazır Beton Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. ve Moya Konst. Mak. Tic. Ltd. Şti.’den,
Leasing alacaklıları bakımından; Alternatif Leasing A.Ş.’den teşekkülüne, karar verilmiştir.
İİK’nun 289/son fıkra uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.