KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN

Dosya No: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/356 Esas

Hakkında 04.10.2018 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden Yertaş İnşaat Turizm Sanayi ve Maden Ticaret Limited Şirketi’nden alacaklı olanların alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini on beş gün içinde aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak PTT aracılığı ile bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSERLER KURULU
Alacak bildiriminin yapılacağı adres:
PK: 49
Bilkent Plaza
Çankaya ANKARA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.