İstanbul Ticaret Sicilinde 960545/0 sicil numarası ile kayıtlı ve Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 9480376932 numaralı vergi mükellefi. YENİ SARP İNŞAAT MADENİ YAĞLAR PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirkete Emine Leyla Kıyat. Metin İnce ve Salih Çakmak’ın denetim kayyımı ATANMASINA, şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine. Kayyımlar tarafından şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 11/05/2016 günü saat 16:10’da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği. İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince ilan olunur.

yenisarp_insaat

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.