T.C.
İSTANBUL ANADOLU l.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN

yeditepeDavacılar YEDİTEPE MADENCİLİK İNŞAAT VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Sicil No:629820) ve PERGE MADENCİLİK DİŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (Sicil No:737690) vekili tarafından, müvekkili şirketler hakkında İFLASININ ERTELENMESİNİN UZATILMASI TALEPLİ OLARAK açılan davanın tensip ara kararı uyarınca,
Mahkememizin (kapatılan Kadıköy 1.Asliye Tic. Mah.) 2013/31 Esas, 2014/62 Karar sayılı ve 05/03/2014 tarihli karar ile iflas erteleme taleblerinin kabulü ile 05/03/2014 tarihinden itibaren iflaslarının bir yıl süre ile ertelenmesine karar verilen davacılar YEDİTEPE MADENCİLİK İNŞAAT VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve PERGE MADENCİLİK DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ vekili 04/03/2016 tarihli dava dilekçesi ile iflas erteleme süresinin 05/03/2016 tarihinden itibaren 2. kez uzatılması talebinde bulunmuş, iflas ertelemenin uzatılması talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 158 ve 173/2. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının erteleme süresinin uzatılmasını gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 01/06/2016 günü saat 16:00’da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerini de derhal ibrazı gerektiği ,

İİK 166/2 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.