T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/956

Davacılar YAŞAR KAYACAN , CEREN MATBAACILIK AŞ. ,İSTANBUL PRİNT MATBAACILIK LTD. ŞTİ., CEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ ve CEREN İNOVASYON OKULLARI LTD. ŞTİ., ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 657650/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) CEREN MATBAACILIK AŞ. , 618270 sicil numarasında kayıtlı İSTANBUL PRİNT MATBAACILIK LTD. ŞTİ. , 23208-5 sicil numarasında kayıtlı davacı CEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ, 132333-5 sicil numarasında kayıtlı CEREN İNOVASYON OKULLARI LTD. ŞTİ. İle davacı (borçlu) (TC KİM NO:**************) YAŞAR KAYACAN hakkında 22/10/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin (borçlular) ile davacı (borçlu) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacılar (borçlular)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlular) şirketler ile davacı (borçluya) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak*********** , ************ile *******************’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/956Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17/01/2019 günü saat 15:30’da yapılacağı, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.