T.C. 
MALATYA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)DEN

ESAS NO : 2018/525 Esas
KONKORDATO İLANI

Davacı , YAPTAŞ TAŞIMACILIK ENERJİ İNŞAAT BASIN YAYIN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15866 Sicil numarasında kayıtlı davacı YAPTAŞ TAŞIMACILIK ENERJİ İNŞAAT BASIN YAYIN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 07/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Adı geçen şirket hakkında 05/12/2018 tarihinde açılan dava ile konkordato mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/525 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 26/02/2019 günü, saat 13:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek *****, *********** ile *********************’nın geçici konkordato komiserleri heyeti olarak görevlendirildikleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.