T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2018/944

Davacı YAPELSAN YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. vekili tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
YAPELSAN YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (MERAM VD. 9370014300) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 08/10/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 08/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ************** atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.