T.C.
ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/426 ESAS

Davacı Yalçın Ekimci Ekimci Nakliyat tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle,
İsmetpaşa Mah. Birlik Sok. No:12/1 Merkez/Çanakkale adresinde faaliyet gösteren, 1178595886800017 Mersis Numaralı, Çanakkale/8529 Ticaret Sicil Numaralı ve Çanakkale Vergi Dairesi’nin 11785958868 Vergi Kimlik Numaralı vergi mükellefi Yalçın Ekimci Ekimci Nakliyat tarafından talep edilen Konkardato davasında mahkememizce 04/12/2018 tarihinden itibaren 3 Aylık Geçici Mühlet verilmiş olup, Konkordato Komiseri olarak *************** ve **************** atanmıştır.
Dosyanın duruşmasının 14/02/2019 günü saat:15:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 07/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.