T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2018/426 ESAS


Davacı Yalçın Ekimci Ekimci Nakliyat tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle,
İsmetpaşa Mah. Birlik Sok. No:12/1 Merkez/Çanakkale adresinde faaliyet gösteren, 1178595886800017 Mersis Numaralı, Çanakkale/8529 Ticaret Sicil Numaralı ve Çanakkale Vergi Dairesi’nin 11785958868 Vergi Kimlik Numaralı vergi mükellefi Yalçın Ekimci Ekimci Nakliyat tarafından talep edilen Konkardato davasında mahkememizce 04/12/2018 tarihinden itibaren 3 Aylık Geçici Mühlet verilmiş olup, mahkememizin 14/02/2019 tarihli duruşmasında verilen 2 numaralı ara karar uyarınca Konkordato talep eden Yalçın Ekimci Ekimci Nakliyat’a verilen 3 Aylık Geçici Mühlet 04/03/2019 tarihinden itibaren 2 Ay Daha Uzatılmış olup, Mahkememiz dosyanın duruşması 18/04/2019 günü saat 15:00’a bırakılmıştır.
İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.