T.C. DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/458 Esas

Davacı , YAHYA IŞILDAK il eDavalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
******************** adresinde faaliyet gösteren Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 81/359958 sicil numarasında kayıtlı ve Düzce Vergi Dairesi’nin ********** vergi numaralı vergi mükellefi Yahya IŞILDAK (Baki Ticaret Toptan Gıda ve Temizlik Maddeleri Satışı) tarafından talep edilen konkardato davasında mahkememizce 16/11/2018 günü saat 13:00 itibarı ile 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato geçici komiserleri olarak *********** ve ******************atanmıştır.
Mahkememizce duruşmanın 07/02/2019 günü saat:10:30’da yapılacağından, alacaklıların, ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.