YAHYA AKEL (GERÇEK KİŞİ)

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR

22018/1330E2018/1321E

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET (İİK m. 301) YAHYA AKEL (Gerçek Kişi) KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin (kapatılan) 2018/1330 E. Sayılı Dosyası ile birleştirilen 2018/1321 E. Sayılı Dosyası) 14684739120 TC Kimlik Numaralı; yerleşim yeri “Kültür Mah. Atatürk Cad. No. 186/5, Konak/İzmir” olan (gerçek kişi) Yahya AKEL’e, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin (kapatılan) 2018/1330 E. sayılı dosyasından 15/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup buna ilişkin karar,21.02.2019 tarihinde Basın İlan Kurumu’nun Resmi ilan Portalı’nda ilan edilmiştir. Kesin mühlet kararıyla geçici mühlet komiserlerinin görevlerinin devamına ve bu arada Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova’nın heyete katılmasına; son olarak mahkemenin 19/04/2019 tarihli ara kararıyla da Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, Hatice Karpuzoğlu, Oktay Avşar’ın konkordato komiserlik heyeti olarak görevi sürdürmesine karar verilmiştir. Mahkemenin 22/11/2019 tarihli ara kararıyla 2018/1330 E. sayılı dosyasıyla derdest konkordato talebi, yine aynı mahkemenin 2018/1321 E. sayılı dosyayla derdest konkordato talepleriyle birleştirilmiş ve 2018/1330 E. dosya kapatılmıştır. Mahkemenin 16/01/2020 tarihli ara kararıyla kesin mühlet, İİK m. 289, f. 5 hükmü gereğince 3 ay uzatılmış ve bu karar yine İİK m. 288 hükmü gereğince ilan edilmiştir. Komiserlik heyetimiz, İİK m. 299 uyarınca alacaklıları, alacaklarını bildirmeleri için gerek İİK m. 288’e uygun olarak ilanen gerekse [adresi bilinenleri] posta yoluyla davet etmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almışve borçlunun söz konusu beyanlarını, alacakları kısmen veya varsa tamamen reddedilen alacaklılara posta yoluyla bildirmiştir. İİK m. 302, f. 6 gereğince yapılacak başvuru için makul süre beklenmiş ve yapılan başvurular üzerine alacak kayıtları üzerindeki incelemeye ilişkin sayın mahkemece talep edilen komiserlik görüşü hazırlanıp mahkemesine sunulmuş;İİK m.290, f. 2, a hükmü uyarınca gereken katkıda da bulunularak konkordato projesinin nihai halini alması sağlanmıştır. Böylelikle alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan; komiser heyetimizce İİK m 301 uyarınca 13.03.2020 günü saat 15.00’de Atatürk Cad. No. 32, Kat. 6, Toplantı Odası, Konak, İzmir adresinde borçlunun konkordato teklifini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK m. 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki 7 gün içinde komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri, Şair Eşref Bul. No. 48, Tuzcuoğlu İş Merkezi Kat. 5, Konak/İzmir adresinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik fotokopisi (tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi);vekil vasıtası ile katılacakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin hazır edilmesinin gerektiği ilan olunur. Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA Hatice Karpuzoğlu Oktay AVŞAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.