T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1330


Davacı Yahya Akel tarafından açılan konkordato davası ile ilgili olarak; mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2018/1330 Esas sayılı dosyasının 15/02/2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
14684739120 TC Kimlik Nolu Yahya AKEL’in konkordato talebinin mevcut verilere göre başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca 15/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Kesin mühlet içerisinde SMMM 12469490780 T.C.Kimlik Numaralı Fatma Kirkit ve Hukukçu 55924072688 T.C.Kimlik Numaralı Şevket Kaymaz’ın görevinin devamına ve heyete 12728712516 T.C.Kimlik Numaralı Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova’nın eklenmesine,*
*(Düzeltme İlanı Yayımlanmıştır)

Konkordato komiser heyetince 15/02/2019 tarihinden itibaren 2 ayda 1 kez olmak üzere ara rapor sunmalarının istenilmesine, komiser heyetince davacı şirketlerin amaçladığı iyileşmenin tespit edilmesi halinde bu durumun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususunda derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine,
Davacı Yayha Akel’in mevcut yapıları dikkate alındığında alacaklılar kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 15/02/2019 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dilekçe ile dosyaya ve komiser heyetine başvurmalarının istenilmesine, komiserlerin görüşü alındıktan sonra alacaklıların niteliği ve sayısı dikkate alınarak 7 kişiyi geçmemek üzere ve tek sayı olarak bir ay içerisinde mahkememizce duruşma harici belirlenmesine,
Kesin mühlet içerisinde İİK 292/ son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla taktirde bulunularak duruşmanın açılmasına,
Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294 maddesinin uygulanması ile tüm ihtiyati tedbirlerin devamına karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.