T.C.

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/74 Esas

Mahkememizin 2018/637 esas sayılı dosyasında görülmekte olan konkordato davasında; 15/02/2019 tarihli celsede davacılar Vural Altunbaş ve Oral Altunbaş yönünden tefrik edilerek mahkememizin 2019/74 esas sırasına kaydedilmiş ve bu taraflar yönünden geçici mühlet talebinin kaldırıldığının ve konkordatotaleplerinin reddedildiğine ilişkin bu kararın İİK 288/2 maddesi uyarınca ilanına karar verildiğinden; “Davacılar Vural Altunbaş ve Oral Altunbaş tarafından açılan konkordato talepli davanın reddine,Davacılar Vural Altunbaş ve Oral Altunbaş yönünden dosyanın tefrik olunduğu mahkememizin 2018/637 esas sayılı dosyasında 15/11/2018 tarihinde verilmiş olan geçici mühlet kararının ve verilen tedbirlerin bu davacılar yönünden kaldırılmasına,
Davacılar Vural Altunbaş ve Oral Altunbaş yönünden geçici mühlet kararının kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin bu kararın İİK 288/2 maddesi uyarınca ticaret sicil gazetesinde ve basın ilan kurumu resmi ilan portalında ilan edilmesine ve aynı maddede belirtilen ilgili yerlere bildirilmesine,
Dair, mahkememizin 2018/637 esas sayılı dosyasından yapılan tefrik üzerine iş bu esasa kayıt ile tensiben dosya üzerinde yapılan değerlendirme ile 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildiği” ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.