T.C.
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N
ESAS NO: 2018/690 Esas
Davacı VİTAMİN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ konkordato talep etmiş olmakla;
Açılan bu davanın yargılaması 18/01/2019 günü saat 14:00’a bırakılmıştır.
19.10.2018 günlü tensip kararı ile davacı Antalya Ticaret Sicilinin 39851-0 sicil sırasında kayıtlı Vitamin Özel Sağlık Hizm.Med.İnş.San.ve Tic.A.Ş. Hakkında 19.10.2018 gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilerek davacının İİK.297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, Geçici Konkordato Komiseri olarak ***********, ************ ve ****************’ın atanmasına karar verildiğinden, alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığınıdelilleri ile birlikte ileri sürerek bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.