T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/1055 Esas

Davacılar VENDOSA REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey Vd.9240474462), VENDOSA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey Vd.9240514403), MUSTAFA ALTUĞ İÇİN mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacılar VENDOSA REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey Vd.9240474462), VENDOSA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey Vd.9240514403), MUSTAFA ALTUĞ İÇİN hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 17/12/2018 tarihli ara karar ile davacılar hakkında 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Çetin KEŞAPLI atanmıştır.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 14/03/2019 günü saat 13:30′ a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.