T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NDEN
Sayı: 2016/908 Esas

Her ne kadar 2016/908 Esas sayılı 02/08/2016 tarihli karar ve ilan ile davacı şirketlere Hukukçu Selçuk Öztek ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yasin Doğan’ın atandığı belirtilmiş ise de; kayyım Selçuk Öztek’in görevden affı sebebiyle yerine Mali Müşavir Nermin Arıcı atanmış olduğundan ilan metni yeniden hazırlanmış olmakla:
İsmailpaşa Cad. No:77 Dİ/A Koşuyolu/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 411351/0 sicil numarası ile kayıtlı VEGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , İstanbul Ticaret Sicilinde 592595/0 sicil numarası ile kayıtlı VERA DENİZCİLİK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirketlere xxxxxxxxxx TC kimlik numaralı Mali Müşavir NERMİN ARICI ile 33068356116 TC kimlik numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YASİN DOGAN’ın denetim kayyımı ATANMASINA, şirketlerin Yönetim Kurullarının alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine. Kayyım tarafından şirketlerin gidişatı ve iyileştirme projelerinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 16/11/2016 saat: 15.25’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği. İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.