T.C.
YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/416 Esas

Davacı VATANIM HAZIR BETON İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (YALOVA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN 4533 Siciline kayıtlı (9240390426 Vergi numaralı) ile Davacı AHMET TUNCER SARIASLAN ve BENGÜ SARIASLAN ilgili mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1- Davacı VATANIM HAZIR BETON İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (YALOVA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN 4533 Siciline kayıtlı (9240390426 Vergi numaralı) ile Davacı AHMET TUNCER SARIASLAN ve BENGÜ SARIASLAN hakkında; 23/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ ,Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete GEÇİCİ KOMİSER OLARAK; ********* ve *********** ve *********************’nın GÖREVLENDİRİLDİĞİ,
3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.