7101 Sayılı Kanuna göre vatandaşların / Şahısların da konkordato ilan edebilmesinin önü açıldı.

Herkes konkordato ilan edebilecek mi?

 

Vatandaşların Konkordatoya başvurması mümkün olmakla beraber, Konkordatoya başvurmak oldukça masraflı bir yoldur.

izlenecek yol ise kanunda şu şekilde belirlenmiştir: Konkordato ilan etmek isteyen kişi veya kurumlar alacaklı kişi sayısını ve alacak miktarı rakamının çoğunluğunu elde eden borçlu bilgilerini ve ödeme planını mahkemeye konkordato teklifi olarak verir.

Mahkeme konkordato komiseri atar ve alacaklıları toplantıya çağırır.

Komiser eşliğinde teklif kabul edilirse bu rapor ticaret mahkemesine sunulur ve mahkeme konkordatonun uygun bir proje ve plan ile borçların ödenebileceğini onaylarsa plan kabul edilir ve plan gereğince borçlar ödenir.

Mahkeme şartları oluşursa konkordato mühleti de verebilir.

 

Başvuru için hangi evraklar gerekli?

Kanunda herhangi bir borçlunun konkordato talep edebileceği ifade edilmiştir. İflasa tabi olmayan borçlu için de dava açılacak yer olarak Asli Ticaret Mahkemeleri adres gösterilmiştir. Konkordato bir sulh protokolüdür. Konkordato da mahkemeye başvuruyorsunuz, mahkeme size geçici süreyle bir süre veriyor.

konkordato başvuru belgeleri-

konkordato başvuru belgeleri

Konkordato ilan etmek için şartlar nelerdir?

1. KONKORDATO TALEBİ

A. Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

BORÇLU:

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

ALACAKLI:

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

B. Konkordato Talebi Nereye Sunulur?

Eski kanun gereğince konkordato talebi icra mahkemesine yapılmaktaydı, ancak 7101 sayılı kanun ile bu konuda değişiklik yapılarak asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır.

İFLASA TABİ BORÇLU İÇİN:

Şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi. Şirketin Merkezi yurt dışında ise şirketin Türkiye’deki merkez şubesinin veya diğer şubelerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi.

İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLU İÇİN:

Borçlunun yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.