T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/612
Davacı URALLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı URALLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Uluçınar VD:8930150157) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 09/08/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 09/08/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ********************* ile **************** ve ********************** atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 01/11/2018 günü saat 14:00’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.