T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
İLAN ESAS NO: 2015/399
UR-KİDavacı UR-Kİ TEKSTİL İNŞ. PETROL ÜRÜN. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ’Yİ TEMSİLEN MURAT TARIMERİ tarafından aleyhine açılan İflas davası nedeniyle;
Davacı şirketin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nıın 179/a maddesi yollaması ile İİk’nıın 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında i ilasın ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde I IMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 21/06/2016 günü saat 09:00’da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği. İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.