T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2016/111

Davacı UMUT AKARYAKIT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın ön inceleme duruşması 19/07/2016 günü saat 09:10 ‘a bırakılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasın ertelenmesi istenilen davacı şirketin alacaklılarının davaya asli müdahil olarak müdahale talebinde bulunmaları, itiraz ederek davacının iflasın ertelenmesi gerektirir bir hal bulunmadığı ileri sürmeleri, aksi takdirde itiraz edemeyecekleri ve yapılacak yargılama sonucunda davacı UMUT AKARYAKIT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ’ nin iflasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilebileceği hususu ilan olunur.

İ.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 28/03/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.