T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1387 Esas

Davacılar, 1-ULUSOY ULAŞIM PETROL SAN.TİC. A.Ş.- 2- BİN SEYAHAT PETROL LİMİTED ŞİRKETİ- ile Davalı, HASIMSIZ – arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Ferhatpaşa Mahallesi, 99 Sokak, No:42/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 29567-5sicil numarasında ve Küçükyalı Vergi dairesinde 890 024 2002no ile kayıtlı ULUSOY ULAŞIM PETROL SAN. TİC. A.Ş.,

Ferhatpaşa Mahallesi, 99 Sokak, No:42/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 905955 sicil numarasında ve Küçükyalı Vergi dairesinde 175 042 8837 no ile kayıtlı BİN SEYAHAT PETROL LİMİTED ŞİRKETİ,

Taraflarınca talep edilen Konkardatonun Tasdiki davasında; mahkememizce 23/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiserleri olarak ************, **********, ******* atanmıştır. Duruşmanın 20/02/2019 günü saat:15:25’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.