T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/966 Esas

Davacı ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,ULU TAŞ MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ULUBETON İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ULU ZEMİN TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 261252 sicil nolu borçlu ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 931281 sicil nolu borçlu ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 812279 sicil nolu borçlu ULU TAŞ MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 330909 sicil noluborçlu ULUBETON İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 881864 sicil nolu borçlu ULU ZEMİN TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 09/10/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 09/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı(borçlu) şirketler hakkında mahkememizin09/10/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 
b)09/10/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen3 kişilik geçici komiser heyeti olan *****************‘ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 
c)Mahkememizin 2018/966 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 06/03/2019 saat 14:15’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.