ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018 / 966 E Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

1. İstanbul Ticaret Odası’nın 261252 sicil numarasında kayıtlı ve İkitelli Vergi Dairesi’nin 888 000 8856 vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi “Tahtakale Mah. İstanbul Cad. No:96/1 Kat:1 Avcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Ulucanlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/966 E. sayılı dosyasında, 06.03.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti olarak SMMM Eyüp Yüksel MUTLU, Hukukçu Doç. Dr. Burak HUYSAL, SMMM Haluk AKSU’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak atanmasına hükmedildiği,
2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların,alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi,No.168, Kent Apartmanı, A blok Daire 4 Şişli- İstanbul” adresine, tatil günleri hariç 09.00 – 12.30 ; 13.30 – 17.00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında isenoter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, 
4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 09.10.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Ulucanlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Eyüp Yüksel MUTLU Haluk AKSU Doç. Dr. Burak Huysal
SMMM Finans Uzmanı SMMM/KGK Öğretim Üyesi
Bağımsız Denetçi
EK: YETKİLENDİRME YAZISI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.