T.C.

İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2016/791 Esas

İFLAS ERTELENMESİ (2. UZATIM) DAVASI İLANI

Davacı UKRA İNŞAAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. (Sicil No: 550521/0) vekili tarafından Mahkememizde 2016/791 Esas sayı ile iflasın ertelenmesi (2.uzatım) davası açılmıştır.

İflasın ertelenmesini (2.UZATIM) gerektiren bir durum bulunmadığı iddiası ve davanın reddi isteminde bulunan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158. ve 166. Maddelerin hükümlerince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.