T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/879 Esas

Davacı UĞUR KOÇAK tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı UĞUR KOÇAK hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce 09/11/2018 tarihli ara karar ile davacı hakkında 09/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak **************** atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 07/02/2019 günü saat 13:50’ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.