T.C.
BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1631 Esas

Davacı U.M.İ. İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:43005), (Vergi Kimlik No:8830040734) ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
a) Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 43005 sicil numarasında kayıtlı davacı U.M.İ. İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:43005), (Vergi Kimlik No:8830040734) hakkında 19/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir.
b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınması uygun görülmüş,07/12/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına karar verilmiştir.
c) Kesin mühlet içinde daha önce atanan Komiseri ENGİN DİNÇELİ ‘nin komiserlik görevinin devamına karar verilmiştir.
d)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiseri tarafından rapor hazırlanarak mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma günü belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.