T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/917 Esas


Davacı Tüylüoğlu Grup İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince İİK. 289. Maddesi uyarınca davacı şirkete 17/02/2019 tarihinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET verilmiş olup; mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 273564/0 sicil nosunda kayıtlı olanve” Hacı Ahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No:7/1 Beyoğlu İstanbul” adresinde mukim davacı Tüylüoğlu Grup İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.