T.C.

İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/881 Esas

Davacı Tüylüoğlu Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 10/01/2019 tarihinden itibaren ek iki aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 44979/5 sicil nosunda kayıtlı olanve” Mimar Sinan Mah. Eski Kemerburgaz Cad. No:31 Eyüpsultan İstanbul ” adresinde mukim davacı Tüylüoğlu Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.12/01/2019
KOMİSER BİLGİLERİ 
1-Prof. Dr. Nevhis Deren Yıldırım ,
2- Mine Vatanseçer ,
3-Erhan Akkaya,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.