T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/572
tuterlerDavacılar TÜTERLER KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., KARE GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
a-)Davacılar TÜTERLER KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., KARE GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında iflasın ertelenmesine ilişkin dava açıldığı anlaşıldığından, iflası talep edilen TÜTERLER KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., KARE GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden alacaklı olanların ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde mahkememizin 2016/572 sayılı dosyasında müdahale talep edebileceklerine,
b-)İflas erteleme talep eden TÜTERLER KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., KARE GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne, İİK 179/a.2 ve TTK 377.maddeleri uyarınca FATİH BATUHAN ÇAPAR ve ERCÜMENT GÜLER’in denetçi kayyımı tayinine, kayyımların şirket mal varlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar ve borçlular arasında fark ve eşitsizlik yaratacak uygulamaların engellenmesi bakımından denetimle görevlendirilmelerine,
c-)Şİrket müdürü ve temsile yetkili olanların temsil ve ilzam yetkilerinin dava sonuna kadar, kayyımlara verilen ve yukarda belirtilen yetki kapsamında sınırlandırılmasına,
Ayrıca açılan davanın HMK 316.maddesine göre (HUMK’nun 509 ila 510 maddelerine) göre yapılacağı, duruşmanın 13/10/2016 günü saat 15:00’de icra edileceği taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği ve tüm delilerini duruşma sonuna kadar vermeleri gerektiği hususu duyurulur. 27/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.