T.C.

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 
ESAS NO: 2018/599

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN,
İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2018/599 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-203975 sicil nosunda kayıtlı TURQUA İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT EMLAK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne 16.08.2018 tarihinde 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların ilanın yayımlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri *********ÜN adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile alacaklarını bildirmelerini,
2- Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3- On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,
İlan olunur. 20.09.2018
Konkordato Komiseri
******************
Adres : ********************
E-mail : ********************

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.