DELİCE ASLİYE HUKUK (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİ’NDEN İLAN

Dosya No: 2016/12 Esas

Davacılar TÜRKSOYLAR ZAHİRECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE SOYTÜRK ZAHİRECİLİK GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflas ve iflasın ertelenmesi davasında verilen ara karar gereğince;

1-Muamele merkezi KIRIKKALE-DELİCE olan ve Kırıkkale Ticaret Sicilinin 130. ve 234.DELİCE sırasında kayıtlı şirketler hakkında 28.03.2016 tarihinde açılan dava ile iflas ve iflasının ertelenmesinin talep edildiği, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları ilan olunur.

2-Tüm istisna ve sınırları ayrıntılı olarak mahkememizin 30.03.1016 tarihli ara kararlarında belirtilen ve tüm tedbirlerin istisna ve sınırları için dava dosyamızdaki sözü geçen ara kararlarına bakılmak kaydıyla; davacı şirketlerin işletme faaliyetlerinin kayyumlar gözetiminde yönetim kurulu tarafından sürdürülmesine, yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve davacı şirketlerin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyum olarak resen tayin olunan Av.Enver Kılıç ve Mali Müşavir Numan Güler’in müşterek onaylarına tabi tutulmasına, kayyumların denetim ve onay görevini yaparken şirketlerin mal varlıklarının korunması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketlerin iyileştirme projesi çerçevesinde faaliyette bulunmalarının temini hususlarını gözetmelerine, kayyumların birer aylık dönemlerde mahkememize rapor sunmalarına, kayyumlar tarafından onaylanmayan işlemlerin yoklukla malul olduğuna karar verildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.