T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2018/567

Davacı TURAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonucunda Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 17460/Merkez sicil numarasında kayıtlı davacı “TURAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ” hakkında mahkememizce 16/08/2018 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühletin bu sürenin dolmasından itibaren İİK 287/4 maddesi uyarınca 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, geçici mühlet için mahkememizce verilen tedbirlerin 2 aylık uzatma süresi içinde de aynen devamına karar verilmiş, dosyanın duruşmasının 07/01/2019 günü saat 09:40’a bırakılmış olduğu hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.