T C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDAN
İLAN
ESAS NO: 2016/514 Esas
tümkaDavacı TÜMKA KABLO SANAYİ A.Ş tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Mahkememizden verilen 11/05/2016 tarihli ara karan uyarınca, “Ömerli Mah. Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları Terme Sokak No:4/Z(B04-0l) Arnavutköy/İSV adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun Çatalca 822 sicil numarasında kayıtlı dosyamız davacısı TÜMKA KABLO SANAYİ AŞ’nin İİK.nun 178 v.d. Maddeleri ile TTK.nun ilgili hükümleri gereğince iflasın ertelenmesine ilişkin karar verilmesi talep edilmiş olduğundan ve bu talep nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK.nun 166/2 ve 173/1 maddeleri gereğince mahkememize başvurarak davaya müdahil olarak katılmayı talep edebilecekleri, duruşma günü olan 28/06/2016 günü Saat. 15.05’da mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerine yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde HMK.nun 315-322. maddeleri gereğince gıyaplarında yargılama yapılıp hüküm kurulacağı hususu İLAN OLUNUR. 24/05/2016 /

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.